• Kat irtifakı
  22
  Ağu

  KAT İRTİFAKI

  Kat İrtifakı –Nedir ? Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere,...

  Daha Fazla
 • 21
  Ağu

  ŞUFA HAKKI

  Şufa hakkı nedir? Taşınmaz hissedarlarının, payları kendi dışlarında üçüncü kişilere satmak istemeleri durumunda diğer hissedarların aynı bedeli vererek öncelikli alım hakkıdır. Yalnızca satışta geçerlidir. Hakkın kullanılmasını önlemek için satış...

  Daha Fazla
 • 20
  Ağu

  KAT MÜLKİYETİ

  Kat Mülkiyeti Nedir ? Bir ya da daha çok kişinin, bir yapının belirli bir bölümüne sahip olmasına kat mülkiyeti denir. Diğer bir deyişle, kat mülkiyeti tamamlanmış bir yapının kat,...

  Daha Fazla
 • 13
  Ağu

  TEVHİD

  Tevhid nedir? Tek başına inşaat yapılması mümkün olmayan, imar planı gereği birleştirilmesi gereken veya daha uygun inşaat yapabilmek için birden fazla parselin birleştirilmesi işlemidir. İmar planlarının daha rahat uygulanması,...

  Daha Fazla
 • 12
  Ağu

  PARSELASYON

  Parselasyon Nedir? Büyük bir parselin, imar planı şartlarına uygun olarak birden fazla imar parseline dönüştürülmesi işlemidir. Belediye Encümenince tetkik edilerek sonuçlandırılır.

  Daha Fazla
 • 11
  Ağu

  İFRAZ

  İfraz nedir? İmar planı tamamlanmış yerlerde, plan koşullarına uymak şartıyla bir parselin birden fazla parsele dönüştürülmesi işlemidir. Bundaki amaç, taşınmazda değer artışı sağlanması, daha çabuk satılabilmesi, imar planının uygulanması...

  Daha Fazla
 • 26
  Tem

  İNTİFA HAKKI

  İntifa Hakkı Nedir? Taşınmazdan yararlanma, istifade etmeye yarar. Malik olmak şart değildir. Bu hak şahsa bağlı haklardan olup, devredilemez. Mülkiyet ve intifa hakkının devri dışında her hakkı kullanabilir. Hakları...

  Daha Fazla
 • 22
  Tem

  Gayrimenkul Alım Satımında Dikkat Edilecek Hususlar!

  A- GAYRİMENKULUN GEÇMİŞ VERGİ BORCU Özellikle, kullanılmış gayrimenkul alanların, gayrimenkulun yıllardaki emlak vergisinin ödenip ödenmediğini başka bir anlatımla, emlak vergisi borcunun olup olmadığını araştırmalarında yarar vardır. Bunun en pratik...

  Daha Fazla
 • 21
  Tem

  GAYRİMENKUL SATIŞINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR­

  A- GAYRİMENKULUN TAPUDAKİ SATIŞ DEĞERİ 2001 yılında satılacak olan gayrimenkul kaça satılacak olursa olsun tapuda “asgari bir değer” göstermek gerekiyor. Satış sırasında gayrimenkulun 2000 yılındaki emlak vergisine esas değerini...

  Daha Fazla
İletişime Geç
İletişime Geç
Merhaba