11
Ağu

İFRAZ

İfraz nedir?


İmar planı tamamlanmış yerlerde, plan koşullarına uymak şartıyla bir parselin birden fazla parsele dönüştürülmesi işlemidir. Bundaki amaç, taşınmazda değer artışı sağlanması, daha çabuk satılabilmesi, imar planının uygulanması olabilir. Bunun için krokili beyanname düzenlenir, bu beyanname Kadastro Müdürlüğü’nce kontrol edilir ve onaylanır. Belediye Encümeni ifraz kararı alabilir. Kadastro onaylı plan ve eki belgeler ile, taşınmazın sahibinin nüfus cüzdanı ve fotoğrafları ile birlikte tapuya başvurup harçlar ödendikten sonra ifraz gerçekleşir.