13
Ağu

TEVHİD

Tevhid nedir?

Tek başına inşaat yapılması mümkün olmayan, imar planı gereği birleştirilmesi gereken veya daha uygun inşaat yapabilmek için birden fazla parselin birleştirilmesi işlemidir. İmar planlarının daha rahat uygulanması, değer artışı, inşaat yapımına uygun hale getirme gibi amaçlar ile yapılır. Kararı Belediye Encümeni verir. Hak sahiplerinin rızası ve birleşecek parsellerin bitişik olması gereklidir. Ayrıca parseller üzerinde mülkiyeti kısıtlayıcı şerhlerin olmaması gerekir.

Tapu Müdürlüğü’ nde gerekecek belgeler; tapu seneti, Belediye Encümeni kararı, maliklerin nüfus cüzdanları, fotoğrafları. Ayrıca tapu harcının da ödenmesi gerekir.