21
Ağu

ŞUFA HAKKI

Şufa hakkı nedir?

Taşınmaz hissedarlarının, payları kendi dışlarında üçüncü kişilere satmak istemeleri durumunda diğer hissedarların aynı bedeli vererek öncelikli alım hakkıdır. Yalnızca satışta geçerlidir. Hakkın kullanılmasını önlemek için satış bedeli yüksek gösterilirse mahkemeye başvurulup, kanıtlanırsa gerçek değer tespitiyle bu hak kullanılabilir. Satışın yapıldığını öğrendikten sonra bir ay, her halukarda satıştan sonra 10 yıl geçmişse bu hak kullanılamaz. Kanuni Şuf’ a hakkı yasadan kaynaklanmakta olup, bunun dışında tapuya şerhle de Şuf’ a hakkı kurulabilir. Şuf’ a hakkından feragat sözleşmeleri tapuya şerh edilirse geçerlidir.