26
Tem

İNTİFA HAKKI

İntifa Hakkı Nedir?


Taşınmazdan yararlanma, istifade etmeye yarar. Malik olmak şart değildir. Bu hak şahsa bağlı haklardan olup, devredilemez. Mülkiyet ve intifa hakkının devri dışında her hakkı kullanabilir. Hakları yanında, yükümlülükleri de bulunur. Taşınmazın bakım ve onarımı, özenle korumak ve kollamak bunların başında gelir. İntifa hakkını devreden malik, kuru mülkiyet sahibidir. Kuru mülkiyet, intifa hakkı devam etmek şartıyla başkasına devredilebilir. İntifa hakkı süre ile sınırlandırılır, tapu siciline tescil edilmesi gerekir.